تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۷۰۲۵۲۸

بهینه سازی سایت و سئو- پکیج C

1

دریافت جزوات آموزشی سئو و بهینه سازی وب سایت

2

بررسی نام دامنه شما

3

آنالیز عنوان صفحات مهم

4

آنالیز سرعت سایت

5

بررسی Redirect های سایت

6

آنالیز تگ های H1 و H2 و ...

7

آنالیز تگ های Bold مهم سایت

8

آنالیز لینک های معیوب و مشکل دار

9

آنالیز صفحات 404

10

گزارش وضعیت فعلی سایت در گوگل

11

گزارش وضعیت بهبود سایت در گوگل

هزینه بهینه سازی سایت-پکیج C 500 هزارتومان

 

بهینه سازی سایت و سئو- پکیج C+

1

دریافت جزوات آموزشی سئو و بهینه سازی وب سایت

2

آموزش حضوری نحوه بارگذاری صحیح مطالب جهت رعایت سئو و بارگداری صفحات بهینه اط نظر موتورهای جستجو

3

آموزش ادیت و ویرایش صفحات سایت برای بهینه سازی صفحات داخلی سایت

4

بررسی نام دامنه شما

5

آموزش نحوه محتوا گذاری مبتنی بر سئو و معرفی وب سایت های مناسب برای الگو گیری

6

آنالیز عنوان صفحات مهم

7

آنالیز سرعت سایت

8

بررسی Redirect های سایت

9

آنالیز تگ های H1 و H2 و ...

10

آنالیز تگ های Bold مهم سایت

11

آنالیز لینک های معیوب و مشکل دار

12

آنالیز صفحات 404

13

آنالیز نقشه سایت

14

گزارش وضعیت فعلی سایت در گوگل

15

گزارش وضعیت بهبود سایت در گوگل

هزینه بهینه سازی سایت-پکیج C+ 800 هزارتومان

 

بهینه سازی سایت و سئو- پکیج B

1

دریافت جزوات آموزشی سئو و بهینه سازی وب سایت

2

آموزش حضوری نحوه بارگذاری صحیح مطالب جهت رعایت سئو و بارگداری صفحات بهینه اط نظر موتورهای جستجو

3

آموزش ادیت و ویرایش صفحات سایت برای بهینه سازی صفحات داخلی سایت

4

بررسی نام دامنه شما

5

بررسی و آنالیز کلمات کلیدی اصلی سایت شما و پیشنهاد کلمات کلیدی اثر گذارتر

6

آموزش نحوه محتوا گذاری مبتنی بر سئو و معرفی وب سایت های مناسب برای الگو گیری

7

آنالیز عنوان صفحات مهم

8

پیشنهاد و در صورت نیاز اصلاح عنوان صفحات

9

آنالیز وب سایت رقبا

10

آنالیز کلمات کلیدی وب سایت رقبا

11

آنالیز کلمات کلیدی مناسب برای شما نسبت به رقبا

12

آنالیز سرعت سایت

13

بررسی Redirect های سایت

14

آنالیز تگ های H1 و H2 و ...

15

آنالیز تگ های Bold مهم سایت

16

آنالیز لینک های معیوب و مشکل دار

17

آنالیز صفحات 404

18

آنالیز نقشه سایت

19

بهینه سازی نقشه سایت برای یاهو

20

بهینه سازی نقشه سایت برای گوگل

21

گزارش وضعیت فعلی سایت در گوگل

22

گزارش وضعیت بهبود سایت در گوگل

هزینه بهینه سازی سایت-پکیج B 1.500.000 تومان

 

بهینه سازی سایت و سئو- پکیج +B

1

دریافت جزوات آموزشی سئو و بهینه سازی وب سایت

2

آموزش حضوری نحوه بارگذاری صحیح مطالب جهت رعایت سئو و بارگداری صفحات بهینه اط نظر موتورهای جستجو

3

آموزش ادیت و ویرایش صفحات سایت برای بهینه سازی صفحات داخلی سایت

4

بررسی نام دامنه شما

5

بررسی و آنالیز کلمات کلیدی اصلی سایت شما و پیشنهاد کلمات کلیدی اثر گذارتر

6

آنالیز محتوای سایت

7

آموزش نحوه محتوا گذاری مبتنی بر سئو و معرفی وب سایت های مناسب برای الگو گیری

8

آنالیز عنوان صفحات مهم

9

پیشنهاد و در صورت نیاز اصلاح عنوان صفحات

10

آنالیز وب سایت رقبا

11

آنالیز کلمات کلیدی وب سایت رقبا

12

آنالیز کلمات کلیدی مناسب برای شما نسبت به رقبا

13

آنالیز سرعت هاست

14

آنالیز سرعت سایت

15

بررسی Redirect های سایت

16

آنالیز نرم افزارهای مخرب گوگل

17

آنالیز تگ های H1 و H2 و ...

18

آنالیز تگ های Bold مهم سایت

19

آنالیز لینک های معیوب و مشکل دار

20

آنالیز صفحات 404

21

آنالیز نقشه سایت

22

بهینه سازی نقشه سایت برای یاهو

23

بهینه سازی نقشه سایت برای گوگل

24

گزارش وضعیت فعلی سایت در گوگل

25

گزارش وضعیت بهبود سایت در گوگل

26

پشتیبانی ایمیل

27

پشتیبانی تلفن

28

پشتیبانی حضوری

هزینه بهینه سازی سایت-پکیج B2.400.000 تومان

 

بهینه سازی سایت و سئو- پکیج A

1

دریافت جزوات آموزشی سئو و بهینه سازی وب سایت

2

آموزش حضوری نحوه بارگذاری صحیح مطالب جهت رعایت سئو و بارگداری صفحات بهینه اط نظر موتورهای جستجو

3

آموزش ادیت و ویرایش صفحات سایت برای بهینه سازی صفحات داخلی سایت

4

بررسی نام دامنه شما

5

بررسی و آنالیز کلمات کلیدی اصلی سایت شما و پیشنهاد کلمات کلیدی اثر گذارتر

6

آنالیز محتوای سایت

7

آموزش نحوه محتوا گذاری مبتنی بر سئو و معرفی وب سایت های مناسب برای الگو گیری

8

آنالیز عنوان صفحات مهم

9

پیشنهاد و در صورت نیاز اصلاح عنوان صفحات

10

آنالیز وب سایت رقبا

11

آنالیز کلمات کلیدی وب سایت رقبا

12

آنالیز کلمات کلیدی مناسب برای شما نسبت به رقبا

13

آنالیز سرعت هاست

14

آنالیز سرعت سایت

15

آنالیز بهینه بودن تصاویر سایت و بهینه سازی

16

بررسی Redirect های سایت

17

آنالیز نرم افزارهای مخرب گوگل

18

آنالیز تگ های H1 و H2 و ...

19

آنالیز تگ های Bold مهم سایت

20

بهینه سازی کدهای html

21

بهینه سازی لینک های داخلی طبق قوانین سئو

22

بهینه سازی لینک های خارجی طبق قوانین سئو

23

آنالیز لینک های معیوب و مشکل دار

24

آنالیز صفحات 404

25

آنالیز نقشه سایت

26

بهینه سازی نقشه سایت برای یاهو

27

بهینه سازی نقشه سایت برای گوگل

28

بهینه سازی معماری سایت در صورت نیاز

29

بهینه سازی و افزایش بازدید سایت

30

بهینه سازی بک لینک ها در سایت

31

بهینه سازی تبلیغات در سایت های دیگران

32

گزارش وضعیت فعلی سایت در گوگل

33

گزارش وضعیت بهبود سایت در گوگل

34

پشتیبانی ایمیل

35

پشتیبانی تلفن

36

پشتیبانی حضوری

هزینه بهینه سازی سایت-پکیج A  3.600.000 تومان