تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۷۰۲۵۲۸

فیلم آموزشی سامانه

طراحی وب سایت شما با تحویل آن به شما تمام نمی شود، بلکه شما بایستی آن را مرتبا بروز رسانی کنید. اگر شما با نحوه بروز رسانی، ایجاد و ویرایش مطالب روی وب سایت تان آشنا نباشید، در واقع داشتن وب سایت برای شما فایده چندانی نخواهد داشت. ما به همه حالات ممکن فکر کرده ایم، ما به این فکر کرده ایم که شاید شما به علت کمبود وقت، دوری راه و برخی مسائل دیگر نتوانید بصورت حضوری آموزش پیدا کنید، و یا ممکن است پس از آموزش حضوری بسیاری از مطالب از ذهن شما رفته باشد یا آن را فراموش کرده باشید، بنابراین ما برای آموزش یک راه موثر دیگر هم ایجاد کردیم و آن هم  ایجاد ویدئوهای آموزشی کار با پنل مدیریت وب سایت است، که به کلیه مشتریانمان داده می شود