تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۷۰۲۵۲۸

سخن مدیر عامل

شاید هر یک از ما بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم، که البته لزوم یک پیش بینی صحیح از آینده درک خوب شرایط حال است و در مرحله بعد نترسیدن از یادگیری و اجرا است. ایده ی اصلی توسعه فکر برتر به یک شرکت طراحی وب سایت تمام سرویس، ده سال پیش رقم خورد و علت آن پیش بینی بود که بنده در مورد شرایط و وضعیت بازار آینده حدس زده بودم.
و خلاصه اینکه شرکت فکر برتر در زمینه طراحی وب سایت نیز شروع به کار کرد.

بنده به عنوان مدیر عامل این شرکت از همان شروع فعالیت شرکت چندین قانون وضع نمودم و سعی کردم در سازمان ما از این قوانین پیروی شود.

  • قانون یک برای برتری: ارتقاء دانش تخصصی و به روز کردن آن
  • قانون دو برتری: هزینه برای ایجاد گروه متخصص و نگهداری از آنها
  • قانون سه برتری: همیشه و در هر شرایطی حق با مشتری است.
  • قانون چهار برتری: اهمیت تحویل پروژه طبق زمانبندی
  • قانون پنج برتری: شروع پروژه اصلی مشتری (پشتیبانی و مشاوره) بعد از اتمام پروژه اولیه

سعی بنده این بوده که هم افراد سازمان از فکر برتری بودن خودشان خوشحال باشند و تفاوت خودشان با دیگران را لمس کنند، و هم با طراحی یک وب سایت خاص و حرفه ای برای مشتری، نه تنها حس خوب کار کردن با فکر برتر را به او بچشانیم، بلکه با تحویل یک اثر هنری به وی، حس خوشنودی بیشتری در او ایجاد کنیم.