تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۷۰۲۵۲۸

درخواست نمایندگی
آیا شما در زمینه فروش قوی هستید؟ آیا به علم و ابزارهای بازاریابی و فروش مسلط هستید. ما به شما پیشنهاد یک کار خوب می دهیم. شما می توانید به عنوان نماینده فکر برتر فعالیت کنید.
از مزایای نمایندگی فکر برتر:
رسیدن به یک شغل بی درد سر و پر در آمد، چون فقظ فروش با شماست و دردسرهای فنی و پشتیبانی بر عهده ما خواهد بود.
عدم نیاز به دانش فنی: کلیه کارهای فنی بر عهده ماست، شما فقط به افزایش فروشتان بپردازید.
وجود بازار کار مطمئن: شما خیالتان راحت است که همیشه افرادی وجود دارند که به وب سایت نیاز دارند.
و اما شما چه چیزهایی می توانید بفروشید؟
فروش وب سایت
تمدید وب سایت
تهیه محتوا و بروز رسانی وب سایت
برای اطلاعات بیشتر کافیست فرم زیر را پر کنید.