تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۷۰۲۵۲۸

استخدام بازاریاب پایانه فروشگاهی بانکی

شرکت فکربرتر پیمانکار شرکت ایران کیش اپراتور درگاه بانکی ipg و پایانه ای فروش  pos بانک تجارت ٫ صادرات  و کارآفرین است
از این رو برای تمکیل کادر پرسنل بازاریابی پایانه فروشگاهی بانکی به افراد مجرب در این ضمینه نیازمند است.

۲ نفر مرد و ۸ نفر خانم در شهر اصفهان
۱ نفر خانم برای شهرکاشان و حومه 
۱ نفر خانم برای شهر نجف آباد و حومه
۱ نفر خانم برای شهر شهرضا و حومه 
۱ نفر خانم برای شهر شاهین شهر و حومه
۱ نفرخانم برای شهر نایین و حومه

با شرایط ذیل :
1. حداقل سن 18 و حداکثر 35
2 .روابط عمومی و فن بیان قوی افراد